Środowisko

1.Czyste powietrze

Likwidacja 90% pieców w mieszkaniach komunalnych do końca kadencji - w tym 100% w Śródmieściu (osiedla Przedmieście Świdnickie, Przedmieście Oławskie, Plac Grunwaldzki, Ołbin, Nadodrze, Stare Miasto)

Czyste powietrze

2.Zieleń na każdym osiedlu

Zwiększenie do 40 mln złotych rocznie budżetu na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej i nasadzeń (z 25 mln złotych w 2018 roku)

Zwiększenie do minimum 20 mln złotych rocznie (z 10 mln złotych w 2018 roku) budżetu na wydatki inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej (z wyłączeniem budżetu Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego), z przeznaczeniem głównie na realizację parków kieszonkowych poza centrum miasta, nasadzenia przyuliczne zieleni wysokiej oraz wykup gruntów przeznaczonych na zieleń urządzoną.

Zieleń na każdym osiedlu

3.Kontynuacja rowerowej rewolucji

Utrzymanie obecnego poziomu finansowania Programu Rowerowego: 150 mln złotych na inwestycje w ciągu całej kadencji.

Kontynuacja rowerowej rewolucji

4.Adaptacja miasta do zmian klimatycznych

Stworzenie i realizacja programu adaptacji miasta do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy gospodarowania wodą w mieście (m.in. gromadzenie wody deszczowej, poprawa zdolności retencyjnych poprzez “odbetonowanie” miasta), wzmocnienia zielonej infrastruktury (m.in. zacienianie zielenią placów i ulic, wprowadzanie zielonych dachów) oraz uwzględnienia wymogów dostosowania do zmian klimatu w planowaniu przestrzennym (m.in. przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy, zakaz zabudowy na terenach zagrożonych powodzią).

Adaptacja miasta do zmian klimatycznych

Rewitalizacja

5.Powszechne remonty kamienic i podwórek

Kompleksowa rewitalizacja 250 kamienic do 2023 roku, czyli ~20% zasobu budynków mieszkalnych należących w całości do Gminy Wrocław. Podłączanie każdej rewitalizowanej kamienicy do sieci ciepłowniczej, jeżeli znajduje się ona na objętym przez tę sieć obszarze

Rewitalizacja 60 podwórek do 2023 roku (12 podwórek rocznie, tak jak w roku 2018), czyli ~15% wszystkich gminnych podwórek

Powszechne remonty kamienic i podwórek

6.Równe chodniki

Zwiększenie nakładów bieżących na remonty cząstkowe nawierzchni chodników do minimum 10 mln złotych rocznie

Zwiększenie finansowania inwestycji z Programu Ruchu Pieszego z 12 mln złotych rocznie (w 2018) do 20 mln złotych rocznie

Równe chodniki

7.Miasto dobrze zaplanowane

Osiągnięcie poziomu 70% powierzchni miasta objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (z 56.8% powierzchni w roku 2016 i 41% powierzchni w roku 2009)

Powszechne remonty kamienic i podwórek

8.Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej

Stworzenie i realizacja programu wsparcia przedsiębiorczości lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielczości, tradycyjnego rzemiosła i niszowego handlu

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości lokalne

Transport publiczny

9.Dobry stan wrocławskich torowisk

Do końca kadencji osiągnięcie celu wyznaczonego przez Wrocławską Politykę Mobilności - ponad 90% torowisk tramwajowych w stanie technicznym dobrym lub bardzo dobrym

Dobry stan wrocławskich torowisk

10.Realny priorytet dla tramwajów

Bezwzględny priorytet dla tramwajów przez całą dobę na wszystkich skrzyżowaniach objętych systemem ITS, z wyłączeniem 9 największych skrzyżowań we Wrocławiu (pl. Jana Pawła II, pl. Orląt Lwowskich, pl. Legionów, Piłsudskiego / Świdnicka, Kazimierza Wielkiego / Szewska, Powstańców Śl. / Hallera, Rondo Reagana, Oławska / Piotra Skargi), gdzie priorytet będzie obowiązywał w godzinach szczytu (6.00-10.00 i 14.00-18.00) i poza dniami roboczymi.

Realny priorytet dla tramwajów

11.O jedną trzecią częstsze kursy komunikacji zbiorowej

Stopniowe zwiększanie pracy przewozowej wrocławskiej komunikacji zbiorowej do poziomu 50 mln wozokilometrów tramwajów i autobusów w roku 2023 (z 37 mln wozokilometrów w roku 2016, wzrost o średnio 4.5% procenta rocznie)

O jedną trzecią częstsze kursy komunikacji zbiorowej

12.Realizacja Wrocławskiego Programu Tramwajowego

Do 2022 roku realizacja następujących linii tramwajowych:

  • Centrum - Nowy Dwór (skrzyż. przy Rogowskiej + Rogowską do pętli przy stacji kolejowej)
  • Długa - Popowicka,
  • Swojczyce (od Sępolna),
  • Ołtaszyn (od Parku Południowego),
  • na Jagodno

Do 2022 roku rozpoczęcie prac studialnych (m.in. wybór wariantów) linii tramwajowych na Psie Pole, wzdłuż ulicy Borowskiej, na Muchobór Wielki, na Maślice oraz na Bartoszowice. Ponadto, rozpoczęcie prac studialnych dotyczących następujących zadań “obszarowych”:

  • „Centrum” – działania usprawniające ruch w śródmieściu Wrocławia, w tym potencjalne inwestycje w trasy, jak na przykład trasa w ulicy Suchej lub drugi tor na ulicy Szewskiej
  • „Integracja z siecią kolejową” – budowa krótkich odcinków tras, koordynacja lokalizacji nowych przystanków kolejowych oraz integracja węzłów
Realizacja Wrocławskiego Programu Tramwajowego

Zapraszamy wszystkich kandydatów do wsparcia tych 12 postulatów i złożenia wrocławianom publicznej obietnicy ich realizacji.

Nie będzie to rzecz łatwa, postulaty ambicją miejscami dorównują 12 pracom Herkulesa, ale tylko tak ambitne działania mogą realnie poprawić jakość życia w naszym mieście.

Akcja Miasto

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia

Piszą o 12 zadaniach